2013-06-20

Jesień z warsztatami dziennikarskimi

Jesień z warsztatami dziennikarskimi

W dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki programu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury, a organizowanego przez toruński Dom Muz. Członkowie Stowarzyszenia złożyli w jego ramach kilka projektów. Komisja konkursowa spośród 28 złożonych aplikacji wybrała 6 najlepszych, wśród których znalazł się projekt złożony przez Prezesa Stowarzyszenia, Wojciecha Klabuna.

W jego ramach odbędą się warsztaty dziennikarskie, prowadzone przez praktyków. Ich efektem będzie wydanie dwóch numerów lokalnej gazetki, która będzie dostępna również w internecie. Działania planowane są w miesiącach wrzesień - listopad br.

Głównymi celami realizacji projektu są:
- wspieranie tworzenia własnej, unikalnej tożsamości kulturowej mieszkańców lewobrzeża, wynikającej z dziedzictwa miejsc, które zamieszkują;
- zwiększenie ilości inicjatyw kulturalnych, historycznych i społecznych;
- poprawa obiegu informacji dotyczących przede wszystkim lokalnej społeczności;
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego (w szczególności wykluczenia na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej);
- integracja mieszkańców;
- poprawa świadomości historycznej;
- wzrost samoświadomości;
- zwiększenie dbałości o otoczenie;
- inspirowanie innych społeczności.

Podczas prac zostaną zmobilizowani przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy zadecydują o sukcesie (dużej ilości) odbiorców jego działań: parafie, nauczyciele Zespołu Szkół nr 15, członkowie Rady Okręgu Podgórz, członkowie Stowarzyszenia „Nasz Podgórz”, animatorzy osiedlowi, członkowie innych grup a także mieszkańcy nigdzie nie zrzeszeni.

Klub mecenasa: