2013-06-08

Inicjatywy lokalne na Podgórzu

Inicjatywy lokalne na Podgórzu

Toruński Dom Muz pozyskał fundusze na realizację projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne z puli Narodowego Centrum Kultury. Jest on podzielony na trzy etapy:

1. Diagnoza społeczności lokalnej polegająca na badaniu zapotrzebowania na wydarzenia kulturalne, odkrywaniu potencjału mieszkańców oraz wstępnym aktywizowaniu ich do działań kulturalnych.

2. Nabór projektów przedsięwzięć kulturalnych skierowany do prywatnych osób, zakończony wyłonieniem najlepszych wniosków.

3. Realizacja zwycięskich projektów.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania meszkańców lewobrzeżnego Torunia w lokalne życie kulturalno-artystyczne oraz wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych.

Wnioski mogą składać osoby prywatne bądź grupy nieformalne, które chciałyby przeprowadzić działania kulturalne w lewobrzeżnej części Torunia.

Dom Muz udziela wsparcia na każdym etapie projektu – zarówno przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie, jak i w trakcie jego realizacji. Udostępniamy także sale do realizacji poszczególnych działań w ramach projektów. Zachęcamy do kontaktowania się z nami pod numerami telefonu:
56 664-49-12 (codziennie w godz. 8:00-12:00),
56 654-84-56 (od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-16:00)
lub mailowo: dommuz.okolna@gmail.com

Zapraszamy także na otwarte konsultacje:

Dom Muz ul. Poznańska 52
7.06. w godz. 8:00-12:00
10.06. w godz. 8:00-12:00

Dom Muz ul. Okólna 169
11.06. w godz. 13:00-16:00
13.06. w godz. 13:30-17:30

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.dommuz.pl

Klub mecenasa: