2013-04-25

Rozpoczynamy renowację lewobrzeżnych cmentarzy

Rozpoczynamy renowację lewobrzeżnych cmentarzy

W najbliższą sobotę członkowie Stowarzyszenia rozpoczynają renowację zaniedanych cmentarzy ewangelickich, które znajdująsię w lewobrzeżnej części Torunia. Start o godzinie 9:00, na pierwszy ogień idzie cmentarz zlokalizowany przy ul. Rudackiej.

Z uwagi na szeroki zakres działań, prace renowacyjne przewidziane są na lata 2013-2014. Swoim zakresem obejmą zarówno uporządkowanie czterech cmentarzy, jak również zebranie informacji na ich temat dostępnych w archiwach, ustawienie tablic informacyjnych oraz wydanie folderu promocyjnego.

W skład prac porządkowych wejdą:
- wstępna inwentaryzacja nagrobków, określenie ich ilości i położenia,
- wycinka krzewów i chwastów,
- grabienie liści, wywiezienie śmieci,
- wyrwanie korzeni zagrażających nagrobkom,
- ręczne czyszczenie nagrobków szczotkami drucianymi,
- chemiczna konserwacja nagrobków środkami konserwatorskimi: odgrzybiającymi, chroniącymi przed wodą i zamarzaniem.

Wśród podmiotów prowadzących prace znajdują się:
a) Stowarzyszenie „Nasz Podgórz”,
b) Studencka Grupy Konserwatorów „Tak Trzeba”,
c) Stowarzyszenie Historyczno-Wojskowe „Kaponiera”,
d) Muzeum Historyczno-Wojskowe,
e) Koło Ludzi Ciekawych Świata „Omnibus” przy ZS nr 15,
f)  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu,
g) Szkoły podstawowe i gimnazja lewobrzeżnego Torunia,
h) Zakład pogrzebowy „Sotor”,
i)  Zakład pogrzebowy „Cultus”.

W najbliższym czasie odbędzie się również spotkanie techniczno-informacyjne dotyczące projektu.

Klub mecenasa: