2012-05-31

artykuł w NOWOŚCiach „Z Kluczyków na Wschodni”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem z toruńskiego wydania Nowości, w którym przedstawiona została koncepcja komunikacji miejskiej opartej na zasadzie szyno busów poruszających się po torach nowo budowanej linii BiT City. (http://www.nowosci.com.pl/look/nowosci/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=6&NrIssue=2052&NrSection=1&NrArticle=225844&IdTag=3791)

Klub mecenasa: