2013-04-21

Staw uprzątnięty

Staw uprzątnięty

W dniu wczorajszym członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili społęczną akcję sprzątania zaniedbanego stawu przy ul. Poznańskiej. Teren stawu jest częściową własnością gminy, posiada też kilku właścicieli prywatnych. Z uwagi na skomplikowaną sytuację prawną staw coraz bardziej zarasta, a jego brzegi są coraz bardziej zaniedbane i zaśmiecone.

W związku z powyższą sytuacją, członkowie "Naszego Podgórza" podjęli akcję, dzięki której problem ma zostać upubliczniony. W przeprowadzeniu sprzątania pomogło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. które dostarczyło worki i rękawice, a następnie wywiozło zebrane odpady.

Efektem sprzątania było zebranie kilkuset kilogramów śmieci, m.in. odpadów komunalnych, puszek, butelek, odpadów poremontowych, sprzętu elektrotechnicznego, mebli i elementów wyposażenia mieszkań. Zostały zebrane z terenów otaczających staw, a także w pobliżu linii brzegowej.

Mamy nadzieję, że dzięki akcji rozpoczniemy proces "odzyskiwania" stawu dla torunian. Chcemy aby w przyszłości został oczyszczony i zrekultywowany, a tereny go otaczające zagospodarowane tak, aby staw był miejscem odpoczynku i rekreacji mieszkańców.

Zdjęcia z akcji sprzątania znajdują się w dziale "Galeria".

Klub mecenasa: