Instytucje

instytucje działające na Podgórzu

1. Dom Muz – centrum kultury w dzielnicy.

2. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej – niepubliczna szkoła wyższa.

3. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Podgórz.

4. Archiwum Państwowe w Toruniu - Oddział II (Flisak) i Oddział III (Nadzór).

5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska - Filia nr 4 z oddziałem dla dzieci.

6. Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.

7. Komisariat Policji Toruń-Podgórz.

8. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

9. Zespół Szkół nr 15.

10. Przedszkole Miejskie nr 14.

11. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Serafitek.

12. Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Rodzinnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu.

13. NZOZ Przychodnia Podgórz, ul. Poznańska 63/65, 87-100, Toruń.

Klub mecenasa: