Zabytki

Zabytki Podgórza

Spośród zabytkowych obiektów znajdujących się w dzielnicy na uwagę zasługują:

1. ruiny pochodzącego z XV w. zamku Dybów

2. barokowy kościół poreformacki pw. św. Apostołów Piotra i Pawła wraz z klasztorem (obecnie franciszkanów), ufundowany w 1644 przez Stanisława Sokołowskiego, starostędybowskiego i kasztelana bydgoskiego; w 1661 ukończono budowę kościoła, klasztor uległ kasacie w 1832, w 1987 powrócili tu franciszkanie

3. tzw. Stary Cmentarz założony w r. 1812 z centralnie umiejscowioną figurą Męki Pańskiej, ufundowaną w miejscu zniszczonego podczas wojen napoleońskich kościółka św. Anny

4. forty X, XI, XII, XIII

5. pochodzący z r. 1907 ratusz Podgórza 

6. kompleks zrujnowanej gazowni i stacji wodociągowej z wieżą ciśnień z pocz. XX w.

7. hale lokomotywowni Toruń-Kluczyki wraz z wieżą ciśnień rozbudowane w r. 1943 rękoma więźniów pobliskich stalagów (stalag XX A, tzw. Coppernicus Lager i stalag XX C)

8. rezerwat leśny Kępa Bazarowa

9. Cmentarz ewangelicki założony w II poł. XIX wieku.

Klub mecenasa: