Dni Podgórza

W 2010 roku członkowie Stowarzyszenia wcielili w życie pomysł stworzenia święta dzielnicy, które będzie integrować mieszkańców lewobrzeża, a także ukazywać potencjał drzemiący w tych terenach. Pretekstem do jego organizacji była kolejna rocznica pierwszej wzmianki o Podgórzu w dokumentach pisanych - 15 maja 1555 roku. (...)

Klub mecenasa: