Bieżąca działalność

Działalność Stowarzyszenia skupia się na wielu, często różniących się znacznie od siebie, płaszczyznach. Dzięki zaangażowaniu członków, wolontariuszy, sympatyków, a także mieszkańców - którzy nie są obojętni - udaje się zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

Oprócz spraw wyszczególnionych w kolejnych zakładkach, skupiamy się na przyziemnych problemach - dziurze w drodze, zaśmieconym i zarośniętym trawniku, niewłaściwym oznakowaniu ulic, a także na szerszym (i przyszłościowym) spojrzeniu na Podgórz i toruńskie lewobrzeże.

Klub mecenasa: