Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Adam Karpa - Prezes Zarządu

Anna Cichocka - Zastępca Prezesa

Paweł Rasielewski - Skarbnik

Klub mecenasa: