2015-12-09

Prace na moście

10 grudnia w godz.8.00-15.00 prowadzona będzie naprawa nawierzchni na moście im. J Piłsudskiego.

W rejonie prowadzonych prac będą występowały zwężenia jezdni oraz inne utrudnienia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Klub mecenasa: