2013-04-15

Czas na staw

Czas na staw

W najbliższą sobotę, 20.04., o godz. 9.00 członkowie Stowarzyszenia "Nasz Podgórz" i Rady Okręgu nr 1 - Podgórz podejmą akcję sprzątania stawu znajdującego się przy ul. Poznańskiej, przy kościele oo. franciszkanów.

Wsparcie techniczne akcji zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które bezpłatnie dostarczy materiały niezbędne do sprzątania, a po jego zakończeniu - odbierze worki ze śmieciami.

Działania na terenie stawu przy ul. Poznańskiej są, ze względu na dużą ilość właścicieli, znacznie utrudnione. Lustro wody zamniejsza się rokrocznie, jego otoczenie zarasta, a na brzegach można znaleźć coraz więcej śmieci. Są one szczególnie widoczne na wiosnę, po zniknięciu śniegu.

W związku z tym członkowie Stowarzyszenia podejmują działania na  rzecz "przywrócenia" stawu Podgórzowi. Chcemy, aby w przyszłości był on miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców lewobrzeża. Pierwszym efektem naszych starań ma być pokazanie, że tereny wokół stawu są dobrem wspólnym, w związku z czym wszyscy muszą o nie dbać.

Zapraszamy do udziału w akcji!

Klub mecenasa: