2014-12-17

Kolejne tablice historyczne na lewobrzeżu

Kolejne tablice historyczne na lewobrzeżu

W najbliższych dniach w ważnych histoycznie miejscach lewobrzeżnego Torunia zostaną zamontowane kolejne tablice informacyjne. Tym razem upamiętnione zostaną ewangelickie cmentarze, które są rozsiane po kujawskiej stronie Grodu Kopernika.

W ramach projektu powstały 3 tablice. Oznaczenia doczekał się cmentarz na Rudaku, a także dwa cmentarze na Podgórzu. Tablice będą nawiązywały swoją formą do tablic umieszczanych przez Stowarzyszenie na lewobrzeżu od kilku lat. Mamy nadzieję, że w ciągu 2 lat powstanie Lewobrzeżny Slak Historyczny, który stanie się kolejną atrakcją turystyczną naszego miasta.

Tablice zawierają informacje o cmentarzach w językach polskim, angielskim oraz niemieckim, a także archiwalne zdjęcia z czasów, kiedy na ich terenie znajdowało się więcej nagrobków.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miasta Torunia. Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się w ramach tego lub innych projektów do odzyskiwana historycznej pamięci przez lewobrżeżne tereny naszego miasta.

Klub mecenasa: