2014-12-25

Najlepsze życzenia

Najlepsze życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd i członkowie Stowarzyszenia składają wszystkim mieszkańcom życzenia wytchnienia i radości, zaś na nadchodzący Nowy Rok 2015 samych sukcesów.

Żywimy głęboką nadzieję, że kolejne lata przyniosą znaczący rozwój zarówno Podgórza, jak i całego llewego brzegu.

Klub mecenasa: